Main nguồn xung

Các dòng main nguồn xung trên thị trường có trọng lượng dao động từ 6kg đến 20kg. Mức trọng lượng này cho phép các đơn vị sự kiện dễ dàng di chuyển, cơ động trong công việc hàng ngày. Yếu tố này đóng góp đáng kể đến sự hiệu quả của hệ thống của bạn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.Vừa mua sản phẩm