DÀN ÂM THANH KARAOKE CAO CẤP JBL KVS 300 – JBL KX180 – JBL PASION 10 – JBL PASION 12SP

 

Các sản phẩm trong bộ Combo

DÀN ÂM THANH KARAOKE CAO CẤP JBL KVS 300 - JBL KX180 - JBL PASION 10 - JBL PASION 12SP

CROWN KVS 300

Đơn giá: 10.070.000 VNĐ

Số lượng: 1

DÀN ÂM THANH KARAOKE CAO CẤP JBL KVS 300 - JBL KX180 - JBL PASION 10 - JBL PASION 12SP

JBL KX180

Đơn giá: 9.900.000 VNĐ

Số lượng: 1

DÀN ÂM THANH KARAOKE CAO CẤP JBL KVS 300 - JBL KX180 - JBL PASION 10 - JBL PASION 12SP

JBL PASION 10

Đơn giá: 14.000.000 VNĐ

Số lượng: 1

DÀN ÂM THANH KARAOKE CAO CẤP JBL KVS 300 - JBL KX180 - JBL PASION 10 - JBL PASION 12SP

JBL PASION 12SP

Đơn giá: 13.000.000 VNĐ

Số lượng: 1